Svazek obcí pro komunální služby

Velmi důležitým krokem pro řešení problematiky odpadů v celém regionu bylo založení Svazku obcí pro komunální služby, což dokazuje výčet již uskutečněných kroků i těch, které nás dosud čekají. Logo ke staženíESKO-T s.r.o.POH DokumentyTOUR 2017 – Třídění je zábava

Základní informace o Svazku obcí

$
Založení svazku obcí – říjen 1992, v současné době má svazek 166 členů z regionu Třebíč a okrajových částí regionu Znojmo a Jihlava.
$
Vybudování skládky TKO Petrůvky na rozloze 7 ha, s projektovanou kapacitou 600000 t, provoz zahájen v únoru 1994.
$
Založení svozové firmy ESKO – T s.r.o. – její činnost byla zahájena v červenci roku 1997.
$
Vybudování sítě 12 sběrných dvorů a centrálního překladiště na území svazku, provoz byl zahájen v lednu 2001.
$
Vybudování moderní třídící linky v Třebíči na ulici Hrotovická pro potřeby členů svazku obcí, provoz byl zahájen v lednu 2003.
$
Vybudování zařízení na využívání skládkového plynu, provoz zahájen v roce 2005.
$
V roce 2010 došlo k vybudování 3 nových a rozšíření 6 stávajících sběrných dvorů.
$
V říjnu 2015 byla postavena kompostárna v Petrůvkách s kapacitou 5 000 t/rok.
$
Zařízení na zpracování a třídění velkoobjemového odpadu s kapacitou 6 000 t/rok bylo zprovozněno v říjnu roku 2015.
$
Rekultivace skládky TKO Petrůvky probíhá průběžně od roku 2004 na těch částech skládky, kde bylo ukončeno skládkování. Rekultivační práce se skládají z úpravy figury, položení drenážní vrstvy, geotextilie, těsnicí folie, drenážní vrstvy, geotextilie, vrstvy podorniční zeminy a ornice. Celá plocha je zatravněna.
Z uvedených kroků, které byly již provedeny, a které nás ještě čekají, je patrné, že tento postup je správný a koresponduje s trendy v EU. Veškeré činnosti, které souvisí se sběrem, tříděním, využitím a odstraněním odpadů, jsou v současné době velmi finančně náročné, a proto je cílem Svazku obcí pro komunální služby pro své členy zabezpečit nakládání s odpady dle platných zákonů za přijatelné ceny a na všechny aktivity zajistit co nejvíce zdrojů z fondů SFŽP a EU, a tak nezatěžovat rozpočty jednotlivých členů.

Představitelé Svazku obcí pro komunální služby

Členové představenstva:

Náměšť nad Oslavou

Vladimír Měrka, předseda představenstva

Okříšky

Zdeněk Ryšavý, člen představenstva

Třebíč

Ing. Marie Černá, místopředsedkyně

Moravské Budějovice

Jan Kocáb, člen představenstva

Petrůvky

Ing. Jaroslav Novotný, člen představenstva

Dozorčí rada:

Střítež

Ing. Zbyněk Procházka, předseda dozorčí rady

Brtnice

Miroslava Švaříčková, místopředsedkyně

Valdíkov

Jan Pavlíček, člen dozorčí rady
Členové svazku:

Město Hrotovice Město Jaroměřice nad Rokytnou Město Moravské Budějovice Město Náměšť nad Oslavou Město Třebíč Obec Babice Obec Bačice-Udeřice Obec Benetice Obec Biskupice Obec Blanné Obec Blatnice Městys Blížkovice Obec Bohušice Obec Bochovice Obec Bransouze Město Brtnice Obec Brtnička Obec Březník Městys Budišov Obec Cidlina Obec Čáslavice Obec Častohostice Obec Čechočovice Obec Čechtín Obec Červená Lhota Obec Číhalín Obec Číchov Obec Čikov Obec Číměř Obec Dalešice Obec Dědice Obec Dešov Obec Dolní Vilémovice Obec Dolní Lažany Obec Dolní Heřmanice Obec Domamil Obec Dukovany Obec Horní Dubňany Obec Horní Heřmanice Obec Horní Vilémovice

Obec Horní Smrčné Obec Horní Újezd Obec Hartvíkovice Městys Heraltice Obec Hluboké Obec Hodov Obec Hornice Obec Hostim Obec Hroznatín Obec Hrutov Obec Hvězdoňovice Obec Chlístov Obec Chlum Obec Jakubov Obec Jamolice Obec Jasenice Obec Jindřichovice Obec Jinošov Obec Jiřice u Moravských Budějovic Městys Kamenice Obec Kamenná Obec Kladeruby nad Oslavou Obec Klučov Obec Kněžice Obec Kojatice Obec Kojatín Obec Kojetice Obec Komárovice Obec Koněšín Obec Kouty Obec Kozlany Obec Kožichovice Obec Krahulov Obec Kralice nad Oslavou Obec Kramolín Obec Krhov Obec Krokočín Obec Kuroslepy Obec Láz Obec Lesná Obec Lesní Jakubov Obec Lesonice Obec Lesůňky
Obec Lhánice Obec Lipník Obec Litohoř Obec Litovany Obec Loukovice Obec Lukov Obec Markvartice Obec Martínkov Obec Mastník Obec Meziříčko Obec Mikulovice Městys Mohelno Obec Myslibořice Obec Nový Telečkov Obec Nové Syrovice Obec Nová Ves Obec Naloučany Obec Nárameč Obec Nimpšov Obec Ocmanice Obec Odunec Obec Okarec Obec Okřešice Městys Okříšky Městys Opatov Obec Oponěšice Obec Oslavička Obec Ostašov Obec Petrovice Obec Petrůvky Obec Pokojovice Obec Popůvky Obec Pozďatín Obec Přeckov Obec Předín Obec Přešovice Obec Přibyslavice Obec Příštpo Obec Pucov Obec Pyšel Obec Rácovice Obec Račice
Obec Radkovice u Hrotovic Obec Radonín Obec Radošov Obec Rohy Městys Rokytnice nad Rokytnou Obec Rouchovany Obec Rudíkov Obec Římov Obec Sedlec Obec Senorady Obec Slavětice Obec Slavíčky Obec Smrk Městys Stařeč Obec Stropešín Obec Střítež Obec Studenec Obec Studnice u Budišova Obec Sudice Obec Svatoslav Obec Šebkovice Obec Štěměchy Obec Štěpkov Obec Tasov Obec Tavíkovice Obec Trnava Obec Třebelovice Obec Třebenice Obec Třesov Obec Valdíkov Obec Valeč Obec Vícenice Obec Vícenice Městys Vladislav Obec Vlčatín Obec Výčapy Obec Zahrádka Obec Zárubice Obec Zašovice Obec Zvěrkovice Obec Želetava

Projekt vybudování nových zařízení v odpadovém centru Petrůvky

Svazek obcí pro komunální služby, vybudoval další zařízení pro nakládání s odpady. Posledními zařízeními, která byla v druhé polovině roku 2015 uvedena do provozu, jsou kompostárna a zařízení pro dotřídění komunálního odpadu. Obě zařízení jsou umístěny v Odpadovém centru v Petrůvkách a investice v celkové hodnotě 39,7 milionu korun pomohou prodloužit životnost skládky. Kompostárna má celkovou roční kapacitu 5 000 t přijímaného biologicky rozložitelného odpadu. Kompostování bude probíhat v kompostovacích hromadách. Do kompostovací hromady bude ukládán bioodpad: tráva, listí, dřevěné štěpky, sláma, zemina, slupky a zbytky od ovoce a zeleniny a podobný materiál, který je rozložitelný pomocí mikroorganismů. Řádným kompostováním se vyvine dostatečné teplo ke zničení semen plevelů, patogenních bakterií a zredukuje obsah vody a objem materiálů. Tímto rozkladem pak vzniká kompost neboli humus, který je základem úrodnosti půdy. Zařízení pro dotřídění komunálního odpadu o kapacitě 6 000 tun ročně je rovněž umístěno v areálu Odpadového centra Petrůvky. Cílem záměru je zvýšení využívání komunálního odpadu vznikajícího na území svazku obcí, a to formou mechanického dotříďování. Pro dotřídění odpadu budou využívány semimobilní jednotky s nezávislým pohonem. Technologicky se jedná o pomaloběžný drtič a dvojcestný rotační třídič. V rámci záměru se mimo drcení a třídění (zejména objemného dopadu a odpadu z třídící linky) předpokládá i dotřiďování kovů podle druhové skladby (kovy, barevné kovy apod.). Pro manipulaci s odpady bude využíván kolový nakladač. Energeticky využitelné složky budou předávány k energetickému využití do Prachovické cementárny, ostatní složky budou předávány k materiálovému využití oprávněným osobám dle zákona o odpadech. Zbylý nevyužitelný odpad bude uložen na skládce odpadů. Z tohoto výčtu je zřejmé, že Svazek obcí pro komunální služby se svou dceřinou společností ESKO-T, se snaží především o vybudování uceleného systému ekologického a ekonomického nakládání s odpady. Doposud investoval více jak 300 mil. Kč do zařízení, která dávají lidem práci, obcím jistotu plnění zákonných požadavků ČR a EU a tím zlepšovat životní prostředí našeho regionu. V současnosti se připravuje další projekt výstavby překladiště odpadů.

Úspěšně ukončené projekty

SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Sídlo: Hrotovická 232, Třebíč IČ: 47 43 85 41 DIČ: CZ 47 43 85 41 Bankovní spojení: 106139414/0300 ČSOB, a.s. Třebíč Ředitel: Pavel Gregor Tel. kancelář: 568 848 066 E – mail: info@svazek-sluzby.cz Web: http://www.svazek-sluzby.cz Sekretariát: Jaroslava Pažourková Tel.kancelář: 568 848 066 E-mail: j.pazourkova@svazek-sluzby.cz Účetnictví: Ilona Nedvědická Tel.kancelář: 568 848 066 E-mail: i.nedvedicka@svazek-sluzby.cz

ESKO-T s.r.o.

Sídlo: Hrotovická 232, Třebíč IČ: 25 33 34 11 DIČ: CZ 25 33 34 11 Bankovní spojení: 111707623/0300 ČSOB, a.s. Třebíč Jednatel: Pavel Gregor Tel. kancelář: 568 848 066 E – mail: info@esko-t.cz Web: http://www.esko-t.cz

Odborný podnik pro nakládání s odpady
Odborný podnik pro nakládání s odpady
Odborný podnik pro nakládání s odpady
Odborný podnik pro nakládání s odpady

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005