Svazek obcí pro komunální služby

Velmi důležitým krokem pro řešení problematiky odpadů v celém regionu bylo založení Svazku obcí pro komunální služby, což dokazuje výčet již uskutečněných kroků i těch, které nás dosud čekají.

Logo ke staženíESKO-T s.r.o.POH Dokumenty
Valná hromadaProjekty

Základní informace o Svazku obcí

$

Založení svazku obcí – říjen 1992, v současné době má svazek 166 členů z regionu Třebíč a okrajových částí regionu Znojmo a Jihlava.

$

Vybudování skládky TKO Petrůvky na rozloze 7 ha, s projektovanou kapacitou 600000 t, provoz zahájen v únoru 1994.

$

Založení svozové firmy ESKO – T s.r.o. – její činnost byla zahájena v červenci roku 1997.

$

Vybudování sítě 12 sběrných dvorů a centrálního překladiště na území svazku, provoz byl zahájen v lednu 2001.

$

Vybudování moderní třídící linky v Třebíči na ulici Hrotovická pro potřeby členů svazku obcí, provoz byl zahájen v lednu 2003.

$

Vybudování zařízení na využívání skládkového plynu, provoz zahájen v roce 2005.

$

V roce 2010 došlo k vybudování 3 nových a rozšíření 6 stávajících sběrných dvorů.

$

V říjnu 2015 byla postavena kompostárna v Petrůvkách s kapacitou 5 000 t/rok.

$

Zařízení na zpracování a třídění velkoobjemového odpadu s kapacitou 6 000 t/rok bylo zprovozněno v říjnu roku 2015.

$

Rekultivace skládky TKO Petrůvky probíhá průběžně od roku 2004 na těch částech skládky, kde bylo ukončeno skládkování. Rekultivační práce se skládají z úpravy figury, položení drenážní vrstvy, geotextilie, těsnicí folie, drenážní vrstvy, geotextilie, vrstvy podorniční zeminy a ornice. Celá plocha je zatravněna.

Z uvedených kroků, které byly již provedeny, a které nás ještě čekají, je patrné, že tento postup je správný a koresponduje s trendy v EU. Veškeré činnosti, které souvisí se sběrem, tříděním, využitím a odstraněním odpadů, jsou v současné době velmi finančně náročné, a proto je cílem Svazku obcí pro komunální služby pro své členy zabezpečit nakládání s odpady dle platných zákonů za přijatelné ceny a na všechny aktivity zajistit co nejvíce zdrojů z fondů SFŽP a EU, a tak nezatěžovat rozpočty jednotlivých členů.

Představitelé Svazku obcí pro komunální služby

Členové představenstva:

Třebíč

Ing. Pavel Janata, předseda představenstva

Hrotovice

Mgr. Hana Škodová, člen představenstva

Okříšky

Zdeněk Ryšavý, místopředseda představenstva

Náměšť nad Oslavou

Jana Homolová, člen představenstva

Petrůvky

Ing. Jaroslav Novotný, člen představenstva

Dozorčí rada:

Střítež

Ing. Zbyněk Procházka, předseda dozorčí rady

Želetava

Ing. Radek Malý, místopředseda dozorčí rady

Nárameč

Ing. Ludmila Jelínková, člen dozorčí rady

Členové svazku:

Obec Babice
Obec Bačice-Udeřice
Obec Benetice
Obec Biskupice
Obec Blanné
Obec Blatnice
Městys Blížkovice
Obec Bohušice
Obec Bransouze
Město Brtnice
Obec Brtnička
Obec Březník
Městys Budišov
Obec Chlístov
Obec Chlum
Obec Cidlina
Obec Čáslavice
Obec Častohostice
Obec Čechočovice
Obec Čechtín
Obec Červená Lhota
Obec Číhalín
Obec Číchov
Obec Čikov
Obec Číměř
Městys Dalešice
Obec Dědice
Obec Dešov
Obec Dolní Heřmanice
Obec Dolní Lažany
Obec Dolní Vilémovice
Obec Domamil
Obec Dukovany
Obec Hartvíkovice
Městys Heraltice
Obec Hluboké
Obec Hodov
Obec Horní Dubňany
Obec Horní Heřmanice
Obec Horní Smrčné

Obec Horní Újezd
Obec Horní Vilémovice
Obec Hornice
Obec Hostim
Město Hrotovice
Obec Hroznatín
Obec Hrutov
Obec Hvězdoňovice
Obec Jakubov
Obec Jamolice
Město Jaroměřice nad Rokytnou
Obec Jasenice
Obec Jindřichovice
Obec Jinošov
Obec Jiřice u Moravských Budějovic
Městys Kamenice
Obec Kamenná
Obec Kladeruby nad Oslavou
Obec Klučov
Obec Kněžice
Obec Kojatice
Obec Kojatín
Obec Kojetice
Obec Komárovice
Obec Koněšín
Obec Kouty
Obec Kozlany
Obec Kožichovice
Obec Krahulov
Obec Kralice nad Oslavou
Obec Kramolín
Obec Krhov
Obec Krokočín
Obec Kuroslepy
Obec Láz
Obec Lesná
Obec Lesní Jakubov
Obec Lesonice
Obec Lesůňky
Obec Lhánice
Obec Lipník
Obec Litohoř

Obec Litovany
Obec Loukovice
Obec Lukov
Obec Markvartice
Obec Martínkov
Obec Mastník
Obec Meziříčko
Obec Mikulovice
Městys Mohelno
Město Moravské Budějovice
Obec Myslibořice
Obec Naloučany
Město Náměšť nad Oslavou
Obec Nárameč
Obec Nimpšov
Obec Nová Ves
Obec Nové Syrovice
Obec Nový Telečkov
Obec Ocmanice
Obec Odunec
Obec Okarec
Obec Okřešice
Městys Okříšky
Městys Opatov
Obec Oponěšice
Obec Oslavička
Obec Ostašov
Obec Petrovice
Obec Petrůvky
Obec Pokojovice
Obec Popůvky
Obec Pozďatín
Obec Přeckov
Obec Předín
Obec Přešovice
Obec Přibyslavice
Obec Příštpo
Obec Pucov
Obec Pyšel
Obec Rácovice
Obec Račice

Obec Radkovice u Hrotovic
Obec Radonín
Obec Radošov
Obec Rohy
Městys Rokytnice nad Rokytnou
Obec Rouchovany
Obec Rudíkov
Obec Římov
Obec Sedlec
Obec Senorady
Obec Slavětice
Obec Slavíčky
Obec Smrk
Městys Stařeč
Obec Stropešín
Obec Střítež
Obec Studenec
Obec Studnice u Budišova
Obec Sudice
Obec Svatoslav
Obec Šebkovice
Obec Štěměchy
Obec Štěpkov
Obec Tasov
Obec Tavíkovice
Obec Trnava
Obec Třebelovice
Obec Třebenice
Město Třebíč
Obec Třesov
Obec Valdíkov
Obec Valeč
Obec Vícenice
Obec Vícenice
Městys Vladislav
Obec Vlčatín
Obec Výčapy
Obec Zahrádka
Obec Zárubice
Obec Zašovice
Obec Zvěrkovice
Městys Želetava

Projekt vybudování nových zařízení v odpadovém centru Petrůvky

Svazek obcí pro komunální služby, vybudoval další zařízení pro nakládání s odpady. Posledními zařízeními, která byla v druhé polovině roku 2015 uvedena do provozu, jsou kompostárna a zařízení pro dotřídění komunálního odpadu. Obě zařízení jsou umístěny v Odpadovém centru v Petrůvkách a investice v celkové hodnotě 39,7 milionu korun pomohou prodloužit životnost skládky.

Kompostárna má celkovou roční kapacitu 5 000 t přijímaného biologicky rozložitelného odpadu. Kompostování bude probíhat v kompostovacích hromadách. Do kompostovací hromady bude ukládán bioodpad: tráva, listí, dřevěné štěpky, sláma, zemina, slupky a zbytky od ovoce a zeleniny a podobný materiál, který je rozložitelný pomocí mikroorganismů. Řádným kompostováním se vyvine dostatečné teplo ke zničení semen plevelů, patogenních bakterií a zredukuje obsah vody a objem materiálů. Tímto rozkladem pak vzniká kompost neboli humus, který je základem úrodnosti půdy.

Zařízení pro dotřídění komunálního odpadu o kapacitě 6 000 tun ročně je rovněž umístěno v areálu Odpadového centra Petrůvky. Cílem záměru je zvýšení využívání komunálního odpadu vznikajícího na území svazku obcí, a to formou mechanického dotříďování. Pro dotřídění odpadu budou využívány semimobilní jednotky s nezávislým pohonem. Technologicky se jedná o pomaloběžný drtič a dvojcestný rotační třídič. V rámci záměru se mimo drcení a třídění (zejména objemného dopadu a odpadu z třídící linky) předpokládá i dotřiďování kovů podle druhové skladby (kovy, barevné kovy apod.). Pro manipulaci s odpady bude využíván kolový nakladač. Energeticky využitelné složky budou předávány k energetickému využití do Prachovické cementárny, ostatní složky budou předávány k materiálovému využití oprávněným osobám dle zákona o odpadech.

Zbylý nevyužitelný odpad bude uložen na skládce odpadů. Z tohoto výčtu je zřejmé, že Svazek obcí pro komunální služby se svou dceřinou společností ESKO-T, se snaží především o vybudování uceleného systému ekologického a ekonomického nakládání s odpady. Doposud investoval více jak 300 mil. Kč do zařízení, která dávají lidem práci, obcím jistotu plnění zákonných požadavků ČR a EU a tím zlepšovat životní prostředí našeho regionu. V současnosti se připravuje další projekt výstavby překladiště odpadů.

Úspěšně ukončené projekty

SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Sídlo: Hrotovická 232, Třebíč
IČ: 47 43 85 41
DIČ: CZ 47 43 85 41
Bankovní spojení: 106139414/0300 ČSOB, a.s. Třebíč

Ředitel: Pavel Gregor
Tel. kancelář: 568 848 066
E – mail: [email protected]
Web: http://www.svazek-sluzby.cz

Sekretariát: Jaroslava Pažourková
Tel.kancelář: 568 848 066
E-mail: [email protected]

Účetnictví: Ilona Nedvědická
Tel.kancelář: 568 848 066
E-mail: [email protected]

Informační portál pro obce: Tomáš Suchý
Tel. kancelář: 
568 848 066
E – mail: [email protected]

ESKO-T s.r.o.

Sídlo: Hrotovická 232, Třebíč
IČ: 25 33 34 11
DIČ: CZ 25 33 34 11
Bankovní spojení: 111707623/0300 ČSOB, a.s. Třebíč

Jednatel: Pavel Gregor
Tel. kancelář: 568 848 066
E – mail: [email protected]
Web: http://www.esko-t.cz

 

 

Odborný podnik pro nakládání s odpady
Odborný podnik pro nakládání s odpady
Odborný podnik pro nakládání s odpady
Odborný podnik pro nakládání s odpady

ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005

Portál TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO
Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím
Uložit nastavení